Garantiebeleid

  1. GARANTIE VOORWAARDES

Rinkel.com, een Nederlands bedrijf opgericht naar Nederlands recht, en gevestigd te Staalmeesterstraat 2, 2613 MV Delft, KvK nummer: 55020909, BTW nummer: NL145455208B01 heeft een beperkte garantie. Deze beperkte garantie geeft je specifiek wettelijke rechten. Per rechtsgebied verschillen uw rechten. Bewaar je originele aankoopbewijs met aankoopdatum (per e-mail). Je moet deze bij elke garantieaanvraag kunnen laten zien.

U heeft een garantieperiode van één jaar (365 dagen) vanaf de aankoopdatum. De aankoopdatum kunt u terugvinden op uw originele aankoopbewijs die per e-mail verstuurd wordt. RINKEL zal in deze periode geheel naar eigen oordeel en kosteloos elk defect product dat niet meer functioneert dankzij defecte onderdelen of fabricagefouten, repareren en/of vervangen.

De garantie die u heeft is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de oorspronkelijke klant die het RINKEL-product heeft aangekocht. RINKEL kan, naar eigen goeddunken, producten laten repareren of vervangen met nieuwe of gerepareerde onderdelen en producten. Als het te repareren of vervangen product of onderdeel niet meer verkrijgbaar is, dan kan RINKEL, naar eigen goeddunken, dit product vervangen door een vergelijkbaar product of onderdeel met een vergelijkbare functie.

  1. WAT NIET ONDER DE GARANTIE VALT

Diefstal, eigen gemaakte reparaties, schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval (zoals door brand), natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot blikseminslag, overstromingen, tornado’s, aardbevingen en orkanen) vallen niet onder deze garantie. Schade als gevolg van ongeoorloofde reparaties of onderhoud, of wijziging van het product of een van haar onderdelen, maakt deze garantie ongeldig. Deze garantie omvat geen vergoedingen voor ongemak, installatie, verlies van gebruik of ongeautoriseerd onderhoud of reparatie. Daarnaast dekt deze garantie geen verliezen, letsel aan personen, verlies van eigendom of algemene schade aan het product.

Deze garantie en gemeenschappelijke ondersteuningsdiensten zijn niet van toepassing op producten die van derde verkopers zijn gekocht. Uw originele aankoopbewijs die u per e-mail krijgt via Rinkel.net waarop uw naam staat zijn van toepassing en worden opgevraagd indien u aanvraag doet voor onze garantieregeling.

Deze garantie is alleen van toepassing op RINKEL-producten en geldt niet voor andere apparatuur, onderdelen of apparaten die een klant in combinatie met onze producten gebruikt. De maximale aansprakelijkheid van RINKEL uit hoofde van deze garantie is beperkt tot de oorspronkelijke aankoopprijs van het betreffende RINKEL-product.

  1. UW REPARATIE OF VERVANGING

U kunt eenvoudig aanspraak maken op bovenstaande beperkte garantie. Neem contact op met onze helpdesk via:
info@rinkel.net

Vermeld bij uw aanvraag dat het gaat om de beperkte garantieregeling en voeg als bijlage uw originele aankoopbewijs toe. U krijgt na het indienen van uw garantieaanvraag binnen 14 dagen reactie of deze wordt geaccepteerd en of deze valt binnen onze beperkte garantieregeling. Vervolgens krijgt u instructies van onze klantenservice met betrekking tot onze garantieregeling.

Voor garantieaanvragen: zorg ervoor dat je het product dat gerepareerd moet worden en de aard van het probleem nauwkeurig beschrijft en bewijs kunt leveren van aankoop. Beschrijving mag ook met foto’s worden aangeleverd. Ook moet je het huidige apparaat terugsturen overeenkomstig de door RINKEL geleverde instructies. RINKEL heeft geen garantieverplichtingen ten opzichte van producten die van garantie zijn uitgesloten overeenkomstig paragraaf 2 hierboven.

De eigenaar van het RINKEL-product zal verantwoordelijk zijn voor alle verzendkosten voor het retourneren van het product. Voor de laatste tarieven zie de tarievenwijzer op PostNL.

Claims onder deze beperkte garantie moeten voor het einde van de hierboven genoemde garantieperiode worden ingediend. Het kan tot veertien (14) werkdagen duren voor je garantieaanvraag wordt verwerkt.